חוות דעת מקצועית

לקבלת חוות דעת, השאירו פרטים:

חוות דעת מקצועי

חוות דעת משפטית

חוות דעת כלכלית

חוות דעת רפואית

חוות דעת משפטית​

חוות דעת משפטית היא מסמך המנוסח על־ידי בעל מקצוע, ונועדה להבהיר את דעתו על הנושא הנדון בתביעה, בהתבסס על הידע התיאורטי והניסיון שצבר. זו יכולה להיות חוות דעת שנכתבה על־ידי עורך־דין או על־ידי חוקר בעל תארים מתאימים בתחום המשפטי. אם מדובר בבחינה של חקיקה קיימת בתחומים כמו מקרקעין, עסקים ותחומים נוספים, כדאי להיוועץ באדם המתמחה בתחום, ולקבל את חוות דעתו המקצועית שתוגש לבית־המשפט.

קיימים מספר סוגים של חוות דעת משפטיות שאינן מוגשות לבתי־המשפט, כמו: חוות דעת שנכתבת על־ידי עורך־דין על פעולה שחברה עומדת לבצע, או חוות דעת משפטית על פעילות של רשויות עירוניות בהתבסס על החקיקה הקיימת. כמו כן, חברות עסקיות המעוניינות להכנס לשווקים חדשים, בוחנות את הרגולציה מבחינה משפטית.

בכל פעם שמשתמשים בחוות דעת משפטית לצורך תביעה או הגנה, עורך חוות הדעת מתחייב לנכונותה ממש כאילו העיד בבית־המשפט. לכן, חשוב לבחור באדם בעל מוניטין בתחומו שנחשב לאוטוריטה, וניסיונו משמש כהוכחה לידיעתו את התחום עליו נכתבת חוות הדעת. אנו מעסיקים מומחים מכל התחומים לכתיבת מסמכים אלה, ומסוגלים למצוא את האדם המתאים עבורכם.

חוות דעת רפואית​

חוות דעת רפואית משמשת להמחשה של מהות נזקי הגוף, הסיבה שלהן בתביעות נזיקין, וכן של סקירות של מחלה, ניתוח פרוצדורות רפואיות ותחומים נוספים שעליהם רק רופא מקצועי יכול לחוות דעה. בתוך חוות הדעת הרופא מציין את תחומי התמחותו, ומפרט על מצבו הרפואי של המטופל בתחומים הקשורים לתביעה עצמה.

קיימת חשיבות גבוהה בניסוח של חוות הדעת הרפואית, משום שהיא מסוגלת להחליף עדות של רופא בבית־המשפט. ניתן להגיש גם חוות דעת רפואית נגדית, שבה מושמעות טענות כנגד מסמך קודם שהוגש על־ידי רופא אחר מטעם התובע או הנתבע.

אנו מאתרים עבורכם את הרופא המתאים לכתיבת חוות הדעת לכל צורך, לתביעה מול הביטוח הלאומי, חברות ביטוח פרטיות, תביעות של רשלנות רפואית ומקרים נוספים. כל אחת מחוות הדעת מנוסחת בשפה המותאמת להבנה גם על־ידי רופאים, וגם על־ידי הצדדים בדין שאינם עוסקים ברפואה כמו השופט ועורכי־הדין.

חוות דעת כלכלית

חוות דעת כלכלית מעניקה אסמכתא מקצועית וניתוח מעמיק כחלק מכתב תביעה או הגנה לבית־המשפט. היא נכתבת על־ידי כלכלן, רואה חשבון או בעל מקצוע אחר עם השכלה פיננסית וניסיון רב בתחום שבו עוסקת התביעה. לא כל אדם יכול לכתוב חוות דעת זו. עליו להוכיח כי כתב חוות דעת מקצועיות בתחומים פיננסים, וכי הוא בקיא הן בידע התיאורטי והן בידע המעשי הנוגע לתחום התביעה.

בכל פעם שאנו מקבלים בקשה לחוות דעת כלכלית, אנו מחפשים את המומחים הגדולים בתחום הזה, שדעתם תהיה קבילה על־ידי בית־המשפט ולא תדחה. חשוב לזכור כי בכל חוות דעת כלכלית, מדובר בשיטות חישוב שונות שיכולות להציג רווח או הפסד בהתאם לנתונים שסופקו למומחה. הוא, כמובן, מייצג את האינטרסים של התביעה או ההגנה, ומבסס את טענותיכם בהתאם לנתונים היבשים. חוות דעת פיננסית שנבנתה נכון, יכולה להיות הבסיס שלכם לניצחון בתיק.

תחומי עיסוק והתמחות

כל מה שחייבים לדעת על…

חוות דעת משפטיות

בית־המשפט עשוי לבקש מכם להוסיף לטענות התביעה או ההגנה, חוות דעת מטעם מומחה שיכול לחזק את טענותיכם. הבקשות הזו תובא בדרך־כלל במקרים שיש ספק בדבר נכונות הטענות או כאשר נדרש ידע מקצועי רחב יותר כדי לקבל את ההחלטה בתיק.

במקרים של תביעות רפואיות חוות הדעת הנכתבת על־ידי הרופא, מעניקה לשופט תמונה מלאה יותר של מצבו הפיזי של המטופל התובע, וכך הוא יכול לפסוק לטובתו פיצויים. אנו רואים זאת בתיקי נזיקין בתביעות על רשלנות רפואית, וכן בתביעות נגד ביטוחים פרטיים או הביטוח הלאומי. במקרה זה יתכן ובית־המשפט יקבע מומחה מטעמו או שייתן לכם את זכות הבחירה של המומחה שיכתוב את חוות הדעת.

חוות דעת מטעם התובעים נדרשת כדי להוכיח את הטענות המובאות בכתב התביעה. המסמכים הנלווים לטענות יהיו העדויות של התובעים, הצהרות מטעמם, וכן מידע נוסף שמפורט על־ידי מומחה שמכיר את הנושא לעומק. ישנה חשיבות גבוהה בכתיבה של מסמך מפורט ומלא הוכחות, הכולל גם הסבר מפורט על כל אחד מראשי הנזק אם מדובר בתביעה של רשלנות רפואית. בתביעות אחרות הקשורות לנושאים כלכליים, ידרש מסמך הכולל את החישוב המדויק שהוביל לסכום שאותו התובע/ים מבקשים לקבל מהנתבע/ים.

חוות דעת נגדית יכולה להיות חוות דעת שמוגשת כנגד חוות הדעת של המומחה שקבע בית־המשפט או חוות דעת נוספת המנוגדת לזו של התביעה. היא מוגשת בדרך־כלל על־ידי הנתבע, ומטרתה להוכיח כי הטענות המוצגות בכתב התביעה ובחוות הדעת שהוגשה קודם לכן אינן נכונות ושלמות.

מטרת חוות דעת נגדית להפחית את הסכום שהתביעה דורשת, או להוכיח כי התביעה מבוססת על נתונים לא נכונים ומלאים, ולכן יש לפסוק לטובת הנתבע. יש חשיבות גבוהה בבחירת איש המקצוע הכותב את חוות הדעת הזו, במיוחד אם חוות הדעת הראשונה שהוגשה לבית־המשפט נכתבה על־ידי מומחה בעל ניסיון רב בתחומו, שצבר מוניטין. נוכל לאתר אדם זה עבורכם לכתיבת חוות הדעת הנגדית.

מי כותב חוות דעת מקצועי?

כותב חוות דעת מקצועי הוא אדם בעל ניסיון וידע הן בתחום שבו נדרשת חוות הדעת, והן בכתיבת מסמכים שונים עבור בית־המשפט. הוא מכיר על בוריה את העגה המשפטית המתאימה, ויכול לנסח את חוות הדעת בהתאם לפורמט הקבוע שבית־המשפט מצפה לראות.

כמו כן, חשוב שאותו אדם יהיה מוכר בתחומו, ופעמים רבות הוא יהיה בעל השכלה של יותר מתואר אחד, השכלה משפטית לצד השכלה אקדמית בתחום נשוא התביעה: תואר בכלכלה, רפואה או תחום נוסף.

מתי צריך חוות דעת ?

חוות דעת נדרשת במקרה שרוצים להוכיח טענות משפטיות, או כאשר בית־המשפט מבקש לקבל חוות דעת משפטית בתחום הנדון. בנוסף, לפני ביצוע פעולות הדורשות הכרות עם המערכת הרגולטורית במדינה מסוימת, רצוי לקבל חוות דעת משפטית על הנושא. אם אתם עובדים כיום עם עורך־דין, וזקוקים לחוות דעת מקצועית להוכחה לבית־המשפט, מומלץ לתת לחברה המתמחה בחוות דעת למצוא את המומחה המתאים עבורכם.

האם חוות דעת כבילה בבית המשפט?

חוות דעת שנכתבה על־ידי מומחה שהשופט קבע נחשבת לאובייקטיבית יותר. עם זאת, כל חוות דעת שנכתבה על־ידי מומחה שהוכיח ניסיון מעשי, ידע אקדמי והוא בר־סמכא בתחומו יכולה להיות קבילה. אם אתם זקוקים לחוות דעת רפואית היא חייבת להיכתב על רופא שעדיין עוסק במקצוע, רצוי לבחור רופא שמתמחה בניסוח של חוות דעת רפואיות מקצועיות. כמו כן, חוות הדעת חייבת להיכתב בפורמט קבוע התואם לדרישות בית־המשפט.

למה צריך חוות דעת ?

היות והשופטים אינם בקיאים בכל נושא, הם דורשים לקבל חוות דעת של אדם המתמחה בתחום, ויכול לחדד נקודות המופיעות בכתב התביעה. נוסף על כך, היות ונושאים רבים נכללים בתחומים "אפורים", ואינם חד-משמעיים, חוות הדעת יכולה להוסיף פירוש נוסף, והבהרה לנתוני מספרים יבשים המופיעים בכתב התביעה או ההגנה.

+ 0
חוות דעת
0
לקוחות
0
ייצוג בבית המשפט
% 0
אמינות

לקוחות ממליצים

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next

לכל שאלה אנחנו זמינים...

השאירו פרטים ונחזור בהקדם:

03-123-1234

שעות הפעילות  08:00 עד 18:00