חייל המשרת בשירות חובה, קבע או אזרח המשרת בשירות מילואים עלול להיפגע בעת שירותו הצבאי. הפניה לקבלת פיצוי כאשר אדם נפגע בהיותו חייל או בשירות מילואים כחייל נעשית לקצין התגמולים של משרד הביטחון על ידי מילוי טופס בקשה להכרה בזכות.

על מנת שהנפגע יוכל לקבל פיצוי על הנזק להתרחש בעת השירות הצבאי או בעת מצב דברים הקשור לשירות הצבאי. במידה וחייל נפגע בתאונת דרכים בהיותו בשירות צבאי התאונה תיחשב כתאונה צבאית אם הנסיעה הייתה לצורך פעולה הקשורה לשירותו הצבאי. במידה החייל נסע ברכב אזרחי יש להגיש את התביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב בו נסע.

על מנת שתוכר פגיעה כתאונה צבאית על הנפגע להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הנזק לבין השירות הצבאי. לכן רצוי לאסוף את מירב המסמכים והתיקים הרפואיים המתעדים את התלונות והנזקים מתוך מטרה לקשור אותם לפעילות הצבאית. בין היתר רצוי לצלם את מקום האירוע, ולתעד את מועד האירוע, נסיבות קרות האירוע, מי הנוכחים שהיו עדים לאירוע וכדומה.

לעיתים נזק רפואי או נכות יכולים להיגרם במשך זמן ארוך ומצטבר ולווא דווקא עקב אירוע פתאומי וחד פעמי. במקרים כאלו כדאי במיוחד לצרף חוות דעת רפואית שתעגן את הטענה כי מהלך הזמן הארוך בו חייל היה חשוף לפעילות מסוימת, לחומר מסוים, לרעש וכו' הם אלו שגרמו לנזקו ונכותו.

במידה ולאחר פניה לקצין התגמולים מוכרת התאונה כתאונה צבאית נקבעת ועדה רפואית לצורך קביעת גובה הנכות. הועדה הרפואית מעיינת במסמכים הרפואיים ועורכת בדיקה קלינית ויכולה לקבוע גובה נכות זמנית או לצמיתות. אדם שהוכר כנכה צה ל ונקבע לו דרגת נכות בגובה של 10% עד 19% יקבל פיצוי חד פעמי מקצין התגמולים לעומת זאת נכה שנקבע לו דרגת נכות בגבוה של 20% ומעלה יזכה לקבל קצבת נכות חודשית שגובהה תלוי במידת נכותו.

 

חשוב לציין כי הזכות להגיש תביעה לקצין התגמולים מתיישנת לאחר 3 שנים מיום שחרורו של הנפגע מהשירות בו הוא ניזוק.

 

נפגעתם בהיותכם בצבא פנו אלינו לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי!