חוות דעת כלכלית

בתי־המשפט בישראל נעזרים פעמים רבות בדו"חות המופקים על־ידי בעלי מקצוע ומעניקים ראייה רחבה יותר של הנושא הנדון. אחד מהדוחות הללו הוא חוות דעת פיננסית המבוססת על הנתונים שמספק אחד מהצדדים בדיון. קיימת חשיבות גבוהה לניסוח מדויק ללא רבב של הנתונים, וכן פירוט ההשלכות הנלוות אליהם הנידונות בערכאה המשפטית.

חוות דעת כלכלית לאירועי עבר ולאירועים הצפויים בעתיד

התנהלות תביעה משפטית באופן תקין מבוססת על הצגת מכלול הנתונים הנלווים לטענות שני הצדדים. טענות אלה מתחלקות לאירועים בעבר ולאירועים הקשורים לעתיד. בין אירועי העבר נמנים: הצגת חוזים שהופרו וגרמו להפסד כספי, מצג שווא של תוכנית עסקית בכוונה להונות משקיעים, נזקים כספיים שגרם עובד לחברה ומקרים נוספים. אירועים עתידיים יכולים להיות הצגת פוטנציאל ההשתכרות של אדם או אפשרות לרווחים עתידיים ממכירה של נכסים או מניות בחברה.

כתיבה של חוות דעת כלכלית לשני סוגי האירועים דורשת ניסיון רב, ויכולת לנתח את נתוני העבר, כמו גם לנבא באופן מדויק ככל האפשר את הצפי העתידי של הכנסות או הפסדים. המומחה הכותב את חוות הדעת, יכול לבחור אילו נתונים מספריים להכניס למשוואה כדי לייצר חוות דעת אובייקטיבית, המשרתת את האינטרסים של מזמין הדו"ח בצורה הטובה יותר.

לכן, כאשר הדיון המשפטי נסוב על הצגת נתונים כלכליים, חשוב להיוועץ בבעל המקצוע הנכון, כמו: כלכלן, רואה חשבון, יועץ פיננסי או בנקאי.

אדם זה צריך להיות בעל רקע אקדמי מתאים, וניסיון מעשי לכתוב את חוות הדעת באופן המשכנע ביותר, ובהתבסס על עובדות הניתנות לבדיקה כדי למנוע מחוות דעת נגדית לפגוע בטענות הלקוח שהזמין את הדו"ח.

הבנת תהליכים כלכליים והצגתם באופן הנכון

אם מדובר בחוות דעת כלכלית שמיועדת לקבל פיצוי נזק, המסמך צריך לכלול את בחינת התהליכים הכלכליים שהובילו לחישוב הנזק שנגרם. כפי שצוין, כל אחד מהצדדים ינסה לעגן את טיעוניו באמצעות הצגת הנתונים המתאימים, אך נדרש כישרון נוסף בכתיבת חוות דעת כלכלית אפקטיבית – יכולת להראות את הקשר בין התנהלות החברה לנזק שנגרם.

חוות דעת כזו דורשת ניסיון בניתוח והבנה של ההיבטים השונים בהתקשרות בין שני הצדדים, אם ישנה כזו, תוך הכרות עם ההוצאות וההכנסות הצפויות, התוכנית העסקית המקורית או הסכם ההתקשרות וכן חישוב מדוקדק של ההכנסה שהתובע היה יכול לקבל אם ההתקשרות הייתה מוצלחת.

לצד כל אלה נוספים נתונים נוספים כמו ביטול זמן. השקעה כספית במיזם, למשל, שלא צלח בשל התנהלות לקויה של אחד הצדדים, גורמת לא רק להפסד כספי, אלא גם להשלכות על משאב חשוב כמו זמן. למשאב זה יש עלות כספית שגם היא עשויה להיות משוקללת בתוך חוות הדעת הכלכלית.

כתיבת חוות דעת כלכלית נגדית והאתגר הנלווה לה

סוג נוסף של חוות דעת כלכלית הוא כתיבת דו"ח נגדי לאחר שהוגשה כבר חוות דעת על־ידי התובע. דו"ח זה יוגש על־ידי הנתבע ומטרתו לאפשר לבית־המשפט לראות כי סכום הנזקים הקבוע בחוות הדעת המקורית אינו נכון. הוא ילווה הן בחישובים מתמטיים שונים, והן בהצגת נתונים נוספים שלא הופיעו בחוות הדעת המקורית, כמו גם התייחסות לסעיפים השונים בכתב התביעה.

דו"ח זה אף הוא מיועד לתמיכה בטענות הצד בדיון, ויש לו חשיבות רבה בהצלחת טענות ההגנה. לכן, הוא דורש איסוף של הנתונים במהירות, ניתוח יסודי שלהן והצגה של הראיות בצורה נהירה שתקל על השופט לבחון את המקרה הנדון.

אחד מההבדלים העיקריים בין חוות דעת כלכלית ראשונה המוגשת לבית־המשפט, לבין חוות דעת נגדית הוא הזמן העומד לרשות המומחה לכתוב אותה. בעוד את חוות הדעת הראשונה ניתן לבצע לפני התחלת ההליך המשפטי, את חוות הדעת הנגדית יש לבצע בלחץ של זמן בהתאם להנחיות בית־המשפט. לכן, חשוב להעזר בשירותיה של חברה המתמחה בתחום, ומסוגלת להעניק את השירות עד לזמן ההגשה המתאים.

לסיכום, חוות דעת כלכלית מאפשרת להמחיש לבית־המשפט את הנתונים המספרים המובאים בכתב התביעה או ההגנה. ישנן סיטואציות רבות שבהן תידרש חוות דעת כזו, כמו במקרה של תביעות נזיקין, חישוב יכולת השתכרות של בן זוג בזמן גירושין או טענות לנזק כתוצאה מעבירות צווארון לבן. חשוב להיעזר בשירותיו של אדם המומחה בסוג הנכון של חוות הדעת כדי להגיע לתוצאה המיטבית, וכדאי להסתייע בשירותיה של חברה המתמחה באיתור מומחה זה.

חוות דעת
צור קשר
מאמרים ומידע מקצועי
Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or